Sklep dostępny tylko na zaproszenie (do uzyskania na strzelnicach i imprezach CP)

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa, ul. Klonowa 14, 95-035 Ozorków, [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane standardową pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.saguaro-arms.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

  • Zwrot zostanie przyjęty tylko za okazaniem przez klienta dowodu zakupu: paragonu lub faktury.
  • Produkt nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne opakowanie.
  • Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.Zwracamy tylko koszty wartość zakupionego towaru.
  • Koszty operatorów pocztowych i firm kurierskich nie podlegają zwrotowi.

Skutki odstąpienia od umowy

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Reklamacje dotyczące Towarów

Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] . Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa nie jest producentem towarów.

Na towary zakupione w naszym sklepie udzielamy rocznej gwarancji. W przypadku awarii , klient zobowiązany jest wysłać lub dostarczyć na swój koszt reklamowany towar do siedziby naszej firmy wraz z protokołem reklamacyjnym.

O rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do nas towaru.

Nie udzielamy gwarancji na materiały ulegające samoistnemu zużyciu (sprężyny rewolwerów , popychacze bębna , kominki ).

Jeśli chodzi o produkty firmy Uberti Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u polskiego importera firmy Kaliber Sp. z o.o., którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.